Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  


                 15 Вересня 2010 12:41

                 Дозвільний центр – це робочий орган міської ради/райдержадміністрації,
                 в якому:

                 • приймаються заяви та документи, необхідні для одержання дозволів;

                 • надаються безкоштовні консультації з питань дозвільних процедур;

                 • надається допомога в оформленні заяви про видачу дозволу та заповненні декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства;

                 • видаються документи дозвільного характеру, оформлені місцевими/регіональними дозвільними органами;

                 • проходить анкетування суб’єктів господарської діяльності з питань функціонування дозвільної системи та приймаються пропозиції стосовно її удосконалення.

                 • розміщені інформаційні стенди.

                 Основні принципи роботи:

                 • Орієнтація на суб'єкта звернення;

                 • Відкритість, прозорість процедури одержання дозвільних документів;

                 • Запобігання корупційних дій, ліквідація посередницьких послуг;

                 • Забезпечення вільного доступу суб'єктів звернення до інформації з питань дозвільної системи;

                 • Оперативність у вирішенні питань;

                 • Забезпечення рівності прав всіх суб'єктів звернення.

                 Процедура одержання дозвільних документів через “єдине вікно”

                 • Суб’єкт господарювання звертається до державного адміністратора дозвільного центру із заявою та подає необхідні для видачі дозволу документи.

                 • Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, наявність повного комплекту документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру.

                 • Якщо документи подані належним чином державний адміністратор приймає їх за описом, реєструє та формує дозвільну справу (копія опису з відміткою про дату, номер реєстрації поданих документів, підписом державного адміністратора видається заявнику).

                 • Після реєстрації державний адміністратор передає заяву та документи до місцевого/регіонального дозвільного органу для розгляду.

                 • Місцевий/регіональний дозвільний орган протягом установленого законодавством терміну розглядає документи, приймає відповідне рішення та оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі документу дозвільного характеру і передає його (її) державному адміністратору.

                 • Державний адміністратор повідомляє заявника про день отримання дозвільного документу або письмової відмови у його видачі.

                 • У визначений день суб’єкт господарювання звертається до державного адміністратора і отримує під підпис, при пред’явленні документа, що посвідчує його особу, дозвіл.

                 Підприємець може обрати метод подачі документів:

                 • особисто (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем);

                 • уповноваженою ним особою;

                 • надіслати рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи-підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

                 При намірі провадження визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру підприємець подає державному адміністратору декларацію про відповідність своєї матеріально-технічної бази (об'єкта) вимогам законодавства.


                 Форма заяви на одержання документів дозвільного характеру в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 778 ".


                 Порядок повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства.


                 Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства


                 Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри


                 Анкета опитування суб’єктів господарювання щодо якості обслуговування в дозвільному центрі, доступності інформації, дотримання дозвільними органами законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності


                 Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру

                 Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, міські голови, голови районних державних адміністрацій, державні адміністратори несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

                 Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та державних адміністраторів можуть бути оскаржені до суду.

                 Шкода, завдана фізичним або юридичним особам посадовими особами дозвільного органу внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

                 Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру такі:

                 • неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб'єкта господарювання або державного адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

                 • порушення дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру;

                 • відмова дозвільного органу суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не встановлених законом;

                 • анулювання документа дозвільного характеру дозвільним органом з підстав, не встановлених законом;

                 • неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним адміністратором суб'єкта господарювання про одержання документа дозвільного характеру або про письмову відмову у видачі документа дозвільного характеру;

                 • безпідставна відмова державного адміністратора суб'єкту господарювання у прийнятті заяви для одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї;

                 • видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) державним адміністратором документа дозвільного характеру не в приміщенні дозвільного центру;

                 • видача дозвільним органом документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом.

                 Вчинення цих дій, згідно статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

                 Невиконання приписів посадових осіб спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо усунення порушень порядку видачі документів дозвільного характеру тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це унормовано статтею 18838 Кодексу.

                 Також передбачено відповідальність підприємця за провадження господарської діяльності без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди). В цьому випадку статтею 164 Кодексу передбачено накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок цього правопорушення, чи без такої.

                 Підприємець також несе відповідальність за подання недостовірної інформації стосовно відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Це порушення тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.                 ЗАКОН УКРАЇНИ
                 "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності "


                 ЗАКОН УКРАЇНИ
                 Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності                 Центри надання адміністративних послуг

                  

                 Назва центру

                 Вид центру

                 Адреса центру

                 Дата відкриття центру

                 телефони/факси, адреси електронних скриньок

                 Центр надання адміністративних послуг Бахмацької районної державної адміністрації

                 Районний

                 16500, Чернігівська область,
                 м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36

                 20.09.2013

                 тел. (04635) 3-13-66     
                 факс  (04635) 3-11-38
                 e-mail: adm_center2013@mail.ru

                 Центр  надання адміністративних послуг Бобровицької районної державної адміністрації

                 Районний

                 17400  Чернігівська область
                 м. Бобровиця,  вул. Незалежності,46

                 27.09.2013

                 тел. (04632) 2-51-28
                 e-mail: bbadm@ukrpost.ua

                 Центр надання адміністративних послуг Борзнянської районної державної адміністрації

                 Районний

                 16400, Чернігівська область
                 м. Борзна, вул. П.Куліша, 104

                 30.10.2013

                 тел. (04653)  3-44-01
                 e-mail: borznadm@meta.ua

                 Центр надання адміністративних послуг Варвинської   районної державної адміністрації

                 Районний

                 17600 Чернігівська область
                 смт Варва, вул. Шевченка,38

                 18.10.2013

                  тел.  (04636) 2-15-94,
                 e-mail: vradm@cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг Городнянської райдержадміністрації

                 Районний

                 15100  Чернігівська область
                 м. Городня,   вул. Леніна,10

                 01.04.2013

                 тел./факс (04645) 4-43-13
                 e-mail: gorda@cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг Ічнянської районної державної адміністрації

                 Районний

                 16703 Чернігівська область
                 м.Ічня, пл. Т.Г.Шевченка,1

                 8.10.2013

                 тел. (04633) 2-16-39
                 e-mail: ichnadm@ne.cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг Козелецької районної державної адміністрації

                 Районний

                 17000, Чернігівська область,
                 сел. Козелець, вул. Комсомольська, 27

                 27.09.2013

                 тел. (04646) 2-11-51
                 e-mail: kzadm@cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг Коропської районної державної адміністрації

                 Районний

                 16200  Чернігівська область
                 смт Короп,  вул. Кибальчича, 3

                 15.10.2013

                 тел. (04656) 2-12-83
                 e-mail: kpadm@cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг Корюківська районної державної адміністрації

                 Районний

                 15300  Чернігівська область
                 м. Корюківка вул. Шевченка, 60

                 25.10.2013

                 тел. (04657) 2-97-28
                 e-mail: kradm@i.ua

                 Центр надання адміністративних послуг Куликівської районної державної адміністрації

                 Районний

                 16300, Чернігівська область
                 смт Куликівка вул.Щорса,67  

                 11.10.2013

                 тел. (0243) 2-43-19
                 e-mail: kladm@ne.cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг Менської районної державної адміністрації

                 Районний

                 15600  Чернігівська область
                 м. Мена Червона площа, 6

                 20.09.2013

                  тел. (04644) 2-14-44
                 e-mail: post@mena-rayon.gov.ua

                 Центр надання адміністративних послуг Ніжинської районної державної адміністрації

                 Районний

                 16600  Чернігівська область
                 м. Ніжин, вул. Подвойського,9

                 03.10.2013

                 тел. (04631) 2-37-40
                 e-mail: neciti@ne.cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг Новгород-Сіверської районної державної адміністрації

                 Районний

                 16000  Чернігівська область
                 м. Новгород-Сіверський,
                 вул. Б.Майстренка,6

                 30.10.2013

                 тел/факс (04658) 2-17-77
                 e-mail: nvadm@cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг Носівської райдержадміністрації

                 Районний

                 17100  Чернігівська область
                 м. Носівка, вул. Центральна,19

                 17.04.2012

                 тел. (04642) 2-14-09
                 e-mail: nsadm@ne.cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг Прилуцької районної державної адміністрації

                 Районний

                 17500  Чернігівська область
                 м. Прилуки, вул. Київська, 20

                 25.10.2013

                 тел/факс: (04637) 7-12-43 (04637) 523669
                 е-mail: rda_pl@ukrpost.ua

                 Центр надання адміністративних послуг Ріпкинської районної державної адміністрації

                 Районний

                 15000  Чернігівська область
                 смт Ріпки,вул. Святомиколаївська, 85

                 11.10.2013

                 тел. (04641) 2-12-03
                 e-mail: rprda@ukrpost.ua

                 Центр надання адміністративних послуг Семенівської районної державної адміністрації

                 Районний

                 15400  Чернігівська область
                 м.Семенівка, вул. Червона Площа, 6

                 04.10.2013

                 тел. (04659) 2-12-04
                 e-mail: smek@ukrpost.ua

                 Центр надання адміністративних послуг Сосницької районної державної адміністрації.                       

                 Районний

                 11100  Чернігівська область
                 смт Сосниця, вул. Грушевського 15

                 20.09.2013

                 тел. (04655) 2-15-39
                 e-mail: ssadm@ukrpost.ua

                 Центр надання адміністративних послуг Срібнянської  районної державної адміністрації                 

                 Районний

                 17300  Чернігівська область
                 смт Срібне, вул. Леніна, 54

                 18.10.2013

                 тел. (04639) 2-12-32
                 e-mail: sribrajadm@ukrpost.ua

                 Центр надання адміністративних послуг Талалаївської   районної державної адміністрації

                 Районний

                 17200  Чернігівська область
                 cмт Талалаївка, вул. Леніна, 3

                 18.10.2013

                 тел. (04634) 2-11-81
                 e-mail: tladm@cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг Чернігівської   районної державної адміністрації

                 Районний

                 14027  Чернігівська область
                 м.Чернігів, вул. Шевченка, 48

                 31.10.2013

                 тел. ( 0462) 606-456
                 e-mail: ekonomika-rda@ukr.net

                 Центр надання адміністративних послуг Щорської   районної державної адміністрації

                 Районний

                 15200  Чернігівська область
                 м. Щорс, вул. Леніна,19

                 25.10.2013

                 тел. (04654) 2-75-53
                 e-mail: admschors@cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних послуг міста Прилуки

                 Міський

                 17500  Чернігівська область
                 м. Прилуки, вул. Київська, 281а

                 22.03.2012

                 тел/факс: (04637) 3-40-57
                 e-mail: adminPrilyki@ukr.net

                 Центр надання адміністративних послуг Виконавчого  комітету Ніжинської міської ради

                 Міський

                 16600, Чернігівська область             
                 м. Ніжин, вул. Глібова, 5/1

                 17.09.2013

                 тел. (04631) 2-04-19
                 e-mail: neadm@ne.cg.ukrtel.net

                 Центр надання адміністративних
                 послуг  міста Чернігова

                 Міськобласний

                 14032  Чернігівська область
                 м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20-а

                 26.09.2012

                 тел. 65-19-09, 65-19-10,
                 65-19-14, 65-19-15
                 e-mail: dozvil_chernigiv@i.ua


                 Наказ Державного Комітету України
                 з питань регуляторної політики та підприємництва від 26.08.2010 № 274
                 “Про проведення щорічних Всеукраїнських конкурсів
                 "Кращий дозвільний центр" та "Кращий державний адміністратор"


                 Назад

                 Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                 Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                 Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                 Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua